SON EKLENENLER

02 Şubat 2023 Tarihli ve 32092 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

02 Şubat 2023 Tarihli ve 32092 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
02 Şubat 2023 08:01

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/01/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-03, 04, 05 ve 06 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2022/87, K:?2022/121 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/10/2022 Tarihli ve E:?2022/75, K:?2022/128 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER