05 ARALIK 2019 TARİHLİ VE 30969 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

05 Aralık 2019 Tarihli ve 30969 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
05 Aralık 2019 00:46

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 395)

–– Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2019/60)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2019/70, K: 2019/81 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/8880 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/11/2019 Tarihli ve 2016/16239 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

diyanetbulteni.com
Bu haberin tüm hakları diyanetbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #