08 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ VE 31207 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

08 Ağustos 2020 Tarihli ve 31207 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
08 Ağustos 2020 07:35

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik?Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834)

YÖNETMELİKLER

–– Resmî Gazetede Yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları; Meclisin Yaptığı Seçimlerin Sonuçları; Başkanlık Divanı Kararları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği

–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/88, 89, 90)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

diyanetbulteni.com
Bu haberin tüm hakları diyanetbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #