SON EKLENENLER

08 Ağustos 2022 Tarihli ve 31917 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

08 Ağustos 2022 Tarihli ve 31917 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
08 Ağustos 2022 08:08

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2020/32, K: 2022/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/26, K: 2022/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2021/123, K: 2022/65 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER