29 KASIM 2019 TARİHLİ VE 30963 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

29 Kasım 2019 Tarihli ve 30963 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
29 Kasım 2019 07:25

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Ekim 2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1811)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1810)

ATAMA KARARLARI

–– Büyükelçi Atamaları Hakkında Kararlar (Karar: 2019/415, 416)

YÖNETMELİKLER

–– Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

diyanetbulteni.com
Bu haberin tüm hakları diyanetbulteni.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #