HİZMET YILINIZ MAAŞINIZI NE KADAR ETKİLİYOR?

Devlet memurlarının kıdem aylığı hesabında değerlendirilen hizmet süreleri (memuriyette geçen ve geçmiş sayılan hizmet süreleri), aylık maaş miktarlarını da etkilemektedir.
04 Aralık 2019 15:19

Aylık ücretlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan memurların maaş unsurları arasında “kıdem aylığı” da yer almaktadır.

Kıdem Aylığının miktarı; memuriyette geçen ve geçmiş sayılan tam yıl hizmet sürelerinin, kıdem aylık göstergesi ve aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenmektedir.

Kıdem aylığı hesabında dikkate alınan hizmetler

Kıdem aylığının hesaplanmasında, Devlet memurluğunda geçen ya da geçmiş sayılan sürelerin en çok 25 yılı (tam yıl) esas alınmaktadır. Tam yıl dışındaki süreler ile 25 yıldan fazla olan süreler ise kıdem aylığını etkilememektedir.

Kıdem aylığının hesaplanması

Memurun kıdem aylığı hesabına dahil hizmet süresinin (kıdem yılının), belli bir gösterge rakamı ve aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle brüt kıdem aylığı miktarı bulunmaktadır.

375 sayılı KHK’da “15” olarak belirlenmiş olan kıdem aylığı göstergesi, bu göstergeyi üç katına kadar artırma konusunda Bakanlar Kuruluna (mevcut haliyle bu yetki Cumhurbaşkanında)  verilen yetki çerçevesinde, 01/01/1995 tarihinden geçerli olarak “20” olarak uygulanmaktadır.

Buna göre, “Kıdem Aylığının brüt miktarı= Kıdem Yılı X 20 X Aylık Katsayısı” şeklinde hesaplanmaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanun kapsamında ücret alan memurların kadro dereceleri, unvanları, ek göstergeleri, makam ve görev/temsil tazminatları ne olursa olsun, aynı hizmet yılındaki tüm memurların brüt kıdem aylığı da aynı miktarda olmaktadır. Ancak, 15 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra görev başlama haline göre, memurların kıdem aylığı miktarı farklılık göstermektedir.

Memur hakkında hesaplanan kıdem aylığı brüt tutarı üzerinden; gelir vergisi, damga vergisi ve emekli (sosyal güvenlik) kesintileri yapılmaktadır.

Kıdem süresinin net maaşa etkisi

Memurun kıdem yılı süresindeki (hizmet süresi) artışı, kıdem aylığında ve dolayısıyla aylık ücretinde artışa sebep olmaktadır.

2019 yılının ikinci yarısında geçerli olan aylık katsayısı ve%15 gelir vergisi diliminde, memurun kıdem yılı süresinin 1 yıl artması;

**15 Ekim 2008 öncesinde Emekli Sandığı Kanununa tabi göreve başlamış olan memurların aylık net maaşlarını 1,96 TL artırmaktadır. Bu memurların kıdem aylığı net miktarı en çok  “25 yıl X 1,96 TL= 48,90 TL olabilmektedir.

**14 Ekim 2008 sonrasında göreve başlamış olan memurların aylık net maaşlarını 2,00 TL artırmaktadır. Bu memurların kıdem aylığı net miktarı en çok “25 yıl X 2,00 TL= 50,00 TL olabilmektedir.

Yani hizmet sürenizin aylık net maaşınıza etkisi en çok 50 TL olmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

MEMURUN YERİ

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #