SON EKLENENLER

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak alt sınır emekli aylık tutarları farklılık göstermektedir. Hatta memurlar açısından da 5510 sayılı Kanuna veya 5434 sayılı Kanuna göre emekli olanlar için alt sınır aylık tutarı farklılık göstermektedir.
02 Şubat 2023 11:05

 2023 yılında emeklilere yönelik alt sınır aylık tutarı değişti mi?

5510 sayılı Kanun'un ek 19 uncu maddesinde 5434 sayılı Kanun'a tabi olanlar dışındaki emeklilere yapılacak alt sınır aylık tutarı belirlenmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 5.500 Türk lirasından az olamayacaktır.

Dolayısıyla 2023 yılında 5434 sayılı Kanuna tabi emekliler dışındaki emekliler için alt sınır aylık tutarı 5.500 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar ancak kanun değişikliği ile arttırılabilmektedir.

Hangi emeklilerin alt sınır aylık tutarı 5.500 TL'den daha fazladır?

ADVERTISEMENT
Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı emeklilik statüsüne göre farklılık göstermektedir. 5510 sayılı Kanuna tabi olarak emekli olacak memurların alt sınır aylık tutarı 5.500 TL iken ve belirli bir tutar olarak belirlenmişken 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece'nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığı olarak belirlenmiştir.

Buna göre 5434 sayılı Kanuna tabi emekli memurlar için 2023 yılının birinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 5434 sayılı Kanuna göre% 4 ek ödeme dahil 7.900.96 TL olacaktır.

En düşük emekli aylığından dul ve yetimler nasıl yararlanacaklar?

5510 sayılı Kanuna göre alt sınır aylığı olarak belirlenen 5.500 TL veya 5434 sayılı Kanuna göre emekli olanlar için belirlenen 7.900,96 TL tutarındaki alt sınır emekli aylığı emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacaktır.

5.500 TL'nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin Ocak ayında 5.500 TL olan emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve 1 yetimi kalmışsa;
5.500 x% 50= 2.250 TL dula,
5.500 x% 25= 1.375 TL de yetime,
ödenecektir.

5434 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan 7.900,96 TL tutarındaki alt sınır aylığının;
a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından, (7.597,08 TL +% 4 ek ödeme 303,88 TL=7.900,96 TL.)
b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise% 90'ından, (6.837,37 TL +% 4 ek ödeme 273,49 TL= 7.110,86 TL)
c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise% 80'inden, (6.077,66 TL +% 4 ek ödeme 243,11 TL= 6.320,77)
az olamaz.

MEMURLAR.NET

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER