SON EKLENENLER

Yol ücreti, refakatçi ücreti ve gündelik ücret için detaylar belli oldu!

Yol ücreti, gündelik ücret ve refakatçi gider ücretleri için hangi şartlar gerekir? Kimlerin yol, gündelik ve refakatçi giderleri nasıl ödenir? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yol, gündelik ve refakatçi ücretleri hakkında her şey...
03 Mayıs 2022 13:31

Yol ücreti, gündelik ücret ve refakatçi gider ücretleri için hangi şartlar gerekir? Kimlerin yol, gündelik ve refakatçi giderleri nasıl ödenir? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yol, gündelik ve refakatçi ücretleri hakkında her şey...

YOL GİDERLERİ VE GÜNDELİKLER

Yol ve Gündelik Giderlerin Ödenmesinde Aranan Şartlar

5510 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumumuzca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenebilmesi için;

Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması,

Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,

Sevkin, elektronik ortamda veya Kurumumuzca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Hasta Sevk Formu” (EK-2/F) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması (sevk belgesinde hekim imza ve kaşesinin dışında ayrıca başhekim onayı aranmayacaktır.),

Sevkin yapıldığı gün dahil 5 işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmiş olunması

gerekmektedir.

Ancak;

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller,

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile,

3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalar,

3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malulleri,

Tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan kişilerin yerleşim yeri dışına yapılan sevklerinde tıbbi ve zorunlu nedenlerle yapılmış olma şartı aranmaz.

 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatçilere yerleşim yeri içindeki nakiller için yol ve gündelik gideri ödenmez.

Yol Giderlerinde Esas Alınacak Mesafeler

Sevklerin teşhis ve/veya tedavinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusuna yapılması esastır. Ancak, hekimin veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere;

İkinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmayan ilçelerde birinci basamak resmi sağlık kuruluşu tarafından yapılan sevklere ilişkin yol gideri, en yakın ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri,

İkinci basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevklere ilişkin yol gideri, tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak kaydıyla sevk edilen yerleşim yeri,

Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevklere ilişkin yol gideri sevk edilen yerleşim yeri,
mesafesi esas alınarak karşılanır.

Sağlık hizmeti sunucuları tarafından yerleşim yeri dışına:

--*Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü (donör dahil),
--*Kanser tedavisi ve/veya kontrolü,
--*Uzuv replantasyonu veya kontrolü,
--*SUT’un 1.7 maddesinde tanımlanan acil hal,
--*Meslek hastalıkları hastanesine meslek hastalığı tedavisi ve/veya kontrolü,

SGKREHBERİ

DİYANET BÜLTENİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER